Akıl Oyunları Kulübü

span style="font-size: 16px;">Akıl ve Zeka Oyunları; çocukların ve yetişkinlerin strateji geliştirme, planlama, mantık yürütme-mantıksal bütünleme, görsel-uzamsal düşünme, dikkat - konsantrasyon, hafıza ve bellek alanlarında gelişimini sağlar. Aynı zamanda ileriyi görme, planlama ve sabır, sebat, kararlılık, karar verme, yenilgiyi hazmetme, rekabet gibi tutum ve davranışları geliştiren, kinestetik alanda uygulamaya imkan sağlayan oyunlardır. Akıl oyunları kulübü zevkli oyunlar ve zihinsel aktiviteler ile öğrencilerimizi düşünmeye sevk eder, onların problem çözme becerilerinin artırmak ve farklı düşünebilmelerini  sağlamaya yardımcı olur.
 
span style="font-size: 16px;">Akıl ve Zeka Oyunlarının Faydaları
span style="font-size: 16px;">1- Harfler, sayılar, renkler gibi kavramları daha kolay öğrenmelerini sağlar
span style="font-size: 16px;">2- Planlı hareket etmeyi öğretir, planlı hareket etmenin önemini kavratır, 
span style="font-size: 16px;">3- Doğru ve çabuk düşünebilmeyi ve karar verebilmeyigeliştirir, 
span style="font-size: 16px;">4- Kendini ve yeteneklerini daha iyi tanımasını sağlar, 
span style="font-size: 16px;">5- Belirli bir konuya odaklanma alışkanlığı kazandırır, 
span style="font-size: 16px;">6- Merak duygusunu geliştirerek araştırmalar yapmaya yönlendirir, 
span style="font-size: 16px;">7- Olaylara şüpheci yaklaşımı öğreterek ezberci zihniyetten uzaklaşmayı sağlar,
span style="font-size: 16px;">8- Düşünen, sorgulayan ve çözümleyen bireylerin yetişmesini sağlayarak etkin düşüncelerin daha özgürce sunulabildiği bir ortam hazırlar, 
span style="font-size: 16px;">9- Başarısızlıklar karşısında yılmamayı, başarı için sistemli ve disiplinli bir çalışmanın gerektiğini gösterir, 
span style="font-size: 16px;">10- Kuralları anlamayı, kurallara uymayı öğretir